Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken van internationaal recht. Zij behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationaal recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan.

De CAVV brengt adviezen uit op eigen initiatief of op verzoek van regering of parlement en biedt alle adviezen aan de Eerste en Tweede Kamer aan. Zij behoort tot het stelsel van adviescolleges dat valt onder de Kaderwet adviescolleges van 3 juli 1996 (stb. 1996, 378) en is op basis van deze Kaderwet per 1 januari 1998 ingesteld met de Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (stb. 1998, 219).

De CAVV kent een lange geschiedenis. Er was al een CAVV actief van 1920 tot 1940, als opvolgster van de Commissie ter voorbereiding der IIIe Vredesconferentie. Deze conferentie zou in 1915 plaatsvinden, maar ging niet door vanwege de Eerste Wereldoorlog. In 1919 adviseerde de genoemde Commissie over de oprichting van de Volkenbond, om een jaar later als Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken een permanente status te krijgen. In 1953 werd voor de tweede maal een CAVV opgericht. De CAVV die per 1 januari 1998 werd ingesteld als gevolg van de reorganisatie van het stelsel van adviescolleges is dan ook de derde commissie onder die naam.

Ledenlijst

Prof. dr. L.J. van den Herik (voorzitter)

Mr. dr. C.M. Brölmann (vicevoorzitter)

Mr. dr. R. van Alebeek
Dr. G.R. den Dekker
Dr. B. van Ginkel, LLM
Mr. dr. A.J.J. de Hoogh
Prof. dr. J.G. Lammers
Mr. A.E. Rosenboom
Prof. C. Ryngaert

 

Ambtelijk adviseur: prof. mr. dr. R.J.M. Lefeber
 

Secretarissen:

mr. F. Arichi

mr. V.J. de Graaf LLM

 

Voor meer informatie over de CAVV kunt u contact opnemen met de secretarissen via djz-ir@minbuza.nl.